Velkommen til Fikserns online våpenbibliotek. Her ligger mesteparten av hva vi har tilgjengelig, samt informasjon om våpnene og hvor mange vi har. Det er også mulig å sortere etter produksjonsland, våpentype, ammunisjonstype og type munningsflamme.

Av sikkerhetsmessige årsaker har vi valgt å holde dette biblioteket lukket og passordbeskyttet. Om du har fylt ut skjemaet på Våpensiden vil du om kort tid motta et tidsbegrenset passord.